Projekty ESF

Využijte naše zkušenosti s projekty ESF EU.

Realizujeme úspěšně vzdělávací projekty spolufinancované ESF EU a ČR, ať už v roli příjemce projektu, partnera, administrátora, dodavatele vzdělávacích služeb nebo konzultanta projektu. Nabízíme spolupráci při přípravě a realizaci projektů.

Nabízíme poradenství při využívání prostředků ESF, jehož součástí je analýza možností a podmínek čerpání podpory, spolupráce při přípravě projektového záměru - návrh aktivit, vymezení cílových skupin, stanovení rozpočtu, zpracování projektové žádosti.

Dále nabízíme spolupráci při realizaci projektů formou přípravy a realizace vzdělávacích aktivit projektů, e-learningových řešení, zajištění učeben, didaktické techniky, studijních materiálů apod.


Náš poslední ukončený projekt: 

Aktivně na trh práce                               

Projekt byl zaměřen na harmonizaci pracovního a rodinného života a podporu aktivního přístupu k uplatnění na trhu práce. Jeho cílem bylo usnadnění návratu na pracovní trh a nalezení vhodného pracovního uplatnění rodičům na a po mateřské nebo rodičovské dovolené a osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny. Projekt probíhal od února do října roku 2015. 

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita a byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy.

V rámci projektu byly vytvořeny tyto vzdělávací programy:

Ověření profesních předpokladů – konzultační seminář  

Jak se ucházet o pracovní místo – vzdělávací program

Harmonizace rodinného a pracovního života – vzdělávací program

Zákazník je klíčem k úspěchu – vzdělávací program


Přehled již realizovaných projektů

 

Cesta k časově flexibilnímu povolání

02/2013 - 07/2014

 

Úloha: příjemce

 

Příprava a realizace vzdělávacích aktivit a motivačních seminářů pro rodiče na a po rodičovské (mateřské) dovolené a pro osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny zaměřených na podporu nalezení vhodného pracovního uplatnění.

 
 

ICT v dalším profesním vzdělávání a nové role lektora

10/2012 - 06/2014

 

Úloha: příjemce

 

Rozvoj lektorských kompetencí v oblasti využívání nových komunikačních technologií. Realizace 5 kurzů a vytvoření vzdělávacího portálu. Více: www.vzdelavanionline.cz

 

Vzdělávání v ELBA Buerosysteme

03/2011 - 05/2011

 

Úloha: dodavatel

 

Realizace tréninku "Time a stres management"

 

Vzdělávání ve společnosti Horoskop

03/2011 - 02/2012

 

Úloha: dodavatel

 

Příprava, realizace a hodnocení vzdělávacího programu pro zaměstnance společnosti

 
 

Marketingové vzdělávání pracovníků společnosti

01/2011 - 08/2012

 

Úloha: dodavatel

 

Zabezpečení kurzu Marketing CIMA A a Marketing CIMA B pro zaměstnance společnosti

 
 

Systém specializačního vzdělávání pro výrobu a obchod s výbušninami a vysoce nebezpečnými energetickými materiály

09/2010 - 11/2011

 

Úloha: dodavatel

 

Zabezpečení vzdělávacích služeb v rámci projektu

 
 

Vzdělávání v GOLEMU

07/2010 - 11/2011

 

Úloha: dodavatel

 

Vypracování metodiky interního vzdělávání a vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností.

 
 

Rozvoj kombinované formy studia bakalářského programu oboru Andragogika a personální řízení

12/2009 - 08/2010

 

Úloha: dodavatel

 

Vytvoření e-learningových opor pro 18 studijních předmětů programu bakalářského studia oboru Andragogika a personální řízení

 
 

Rozvoj kombinované formy studia bakalářského programu oboru Andragogika a personální řízení

12/2009 - 08/2010

 

Úloha: dodavatel

 

Vytvoření e-learningových opor pro 18 studijních předmětů programu bakalářského studia oboru Andragogika a personální řízení

 
 

Zvyšování kompetencí finančních poradců

01/2009 - 08/2010

 

Úloha: příjemce

 

Vytvoření kvalitativně nového modulového vzdělávacího programu rozvíjejícího poradenské kompetence finančních poradců.

 
 

Podpora nových vzdělávacích metod v systému vzdělávání ČMKOS

01/2006 - 06/2007

 

Úloha: dodavatel

 

Vytvoření e-learningového portálu, včetně části obsahu (modul Motivace zaměstnanců pro vzdělávání). Kurz pro tutory elektronického vzdělávání, pilotní kurzy projektu pro členy ČMKOS.

 
 

Inovační centrum pro rozvoj dalšího profesního vzdělávání (ICDV)

01/2006 - 12/2007

 

Úloha: partner

 

Vývoj technické základny pro provoz ICDV, navržení informačních okruhů informačního systému.

 
 

Certifikované vzdělávání marketing a prodej CIMA

01/2006 - 4/2007

 

Úloha: partner

 

Účast v projektovém týmu pro vytvoření nové struktury a studijních textů pro kurzy Marketing CIMA A, Marketing CIMA B, Marketing CIMA C, Prodej CIMA A, Prodej CIMA B.

 
 

Výstavba a ověření manažerských vzdělávacích programů Jakost-strategie-udržitelný rozvoj

04/2006-06/2006

 

Úloha: partner

 

Příprava lektorů projektu, tvorba studijních materiálů a příručky pro lektory.

 
 

Rád se vracím do Prahy

06/2005 - 05/2006

 

Úloha: partner, od 1.9.2005 administrace projektu

 

Vzdělávání pracovníků v turistickém ruchu - průvodci, pracovníci cestovních kanceláří.

Zpracování didaktické koncepce, studijních textů v českém jazyce, příprava metodiky tréninkové časti kurzu, tvorba e-learningových kurzů, pilotní ověření a realizace kurzů.

 
 

Centrum aktivní zaměstnanosti Střední Čechy

06/2005 - 06/2006

 

Úloha: partner

 

Lektorské a konzultantské služby související se systémem školení. Příprava výukových materiálů včetně elektronické verze, diagnostika profesní orientace, PR projektu.

 
 

Regionální informační centrum dalšího vzdělávání

09/ 2002 - 11/2003

 

Úloha: příjemce

 

Vytvoření a provozování databáze informací o možnostech dalšího vzdělávání v regionu, metodiky pro poradenství pro výběr vzdělávání, vzdělávacího programu pro efektivní zvládání dalšího vzdělávání a vyškolení týmu lektorů pro vedení programu.