Systém třídění zboží - práce s celním sazebníkem

odborný seminář

Praktická znalost systému třídění zboží a práce s celním sazebníkem je v oblasti zahraničního obchodu velice důležitá, správné sazební zařazení zboží ovlivňuje celou řadu agend a šetří váš čas i peníze.

Co se naučíte

    Naučíte se porozumět systému třídění zboží, prakticky zařazovat zboží podle celní nomenklatury a používat celní sazebník.

Komu je určeno

Seminář je určen všem, kteří se při své práci potřebují orientovat v systému třídění zboží a pracovat s celním sazebníkem - celním deklarantům, pracovníkům obchodu, fakturantkám, těm co vyplňují hlášení INTRASTAT.....

Obsah

    Systém třídění zboží, TARIC, ČIT

    • Celní sazebník a Integrovaný tarif
    • Systémy třídění zboží 
    • Harmonizovaný systém a Kombinovaná nomenklatura 

Metody výuky

výklad, praktické příklady, řešení příkladů z praxe

Termín konání:

Termín bude upřesněn.

Harmonogram:

Prezence od 8,30 hod.; Výuka 9:00 - 16:00 hod.

Místo konání:

Učebna Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1

Cena:

3200,- Kč

+ 21 % DPH 

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Seminář s touto problematikou můžeme připravit také na zakázku pro vaši firmu. Využijte naše dlouholeté zkušenosti a lektorský tým skutečných odborníků na celní problematiku!

SEMIS spol.s r.o. - kurzy a semináře pořádáme již 30 let!