Celní agenda v praxi

odborný seminář

Odborný seminář je zaměřen na praktické aspekty celního řízení, zejména problematice  jednotného správního dokladu a jeho využití.

Co se naučíte

  V rámci semináře budou vysvětlena pravidla vyplňování celních prohlášení a využívání Jednotného správního dokladu v praxi. Pozornost bude věnována různým formám podání celního prohlášení, včetně zjednodušených postupů. Na semináři budou uvedeny příklady z praxe a také upozornění na některé chyby, které se v praxi objevují.

Komu je určeno

Kurz je určen těm, kteří se potřebují seznámit se základy celního řízení s důrazem na používání JSD - zejména pracovníkům zahraničního obchodu, celním deklarantům, pracovníkům spedicí a pod.

Obsah

  Obsah semináře:

  • Pravidla vyplňování celních prohlášení 
  • Jednotný správní doklad
  • Forma JSD a jeho využití
  • Celní prohlášení při zjednodušených postupech
  • Elektronická podání 
  • Vyměřování cla a všeobecný systém celních preferencí 

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskusí, příklady z praxe.

Nabízíme možnost připravit kurzy a semináře s celní problematikou pro vaši firmu na zakázku!

Využijte naše třicetileté zkušenosti se vzděláváním celních deklarantů a tým špičkových lektorů!  V případě zájmu nás kontaktujte!

Kód kurzu:

24104

Termín konání:

21.03.2024

Harmonogram:

Prezence účastníků od 8:30 hod., výuka 9:00 - 16:00 hod.

Místo konání:

Učebna Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1

Cena:

2900,- Kč

(+ DPH v zákonné výši)

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz