INTRASTAT v praxi

odborný seminář

Jednodenní seminář k praktickým otázkám statistického vykazování obchodních operací při výměně zboží mezi členskými státy v rámci Evropské unie, včetně aktuálních změn.

 

Co se naučíte

  Naučíte se vykazovat data o realizovaných obchodních operacích v rámci EU, zpracovávat a podávat měsíční hlášení do systému INTRASTAT.

Komu je určeno

Kurz je určen pracovníkům, kteří zpracovávají hlášení INTRASTATu, celním deklarantům a podnikatelům.

Obsah

  • Definice vnitrounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění.
  • Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT, základní pojmy.
  • Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT.
  • Vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.).
  • Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží.
  • Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT.
  • Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT.
  • Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT. 
  • Aktuality pro INTRASTAT v roce 2023
  • Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací.
  • Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH

  Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje  prezentaci semináře.

Metody výuky

Výklad s diskusí, praktická cvičení.

Nabízíme možnost připravit kurzy a semináře s problematikou INTRASTATu nebo s celní problematikou pro vaši firmu na zakázku!

Využijte našich dlouholetých zkušeností se vzděláváním nejen celních deklarantů a tým špičkových lektorů!  V případě zájmu nás kontaktujte!

Vzdělávací služby poskytujeme 30 let!

Kód kurzu:

23108

Termín konání:

24.04.2023

Harmonogram:

výuka 09:00 - 13:00 hod.

Místo konání:

Učebna SEMIS, ulice 5. května 9, 140 00 Praha 4

Cena:

2900,- Kč

+ 21% DPH

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů:

Doprava v mezinárodním obchodě

Minimum celního deklaranta