Aktualně

20.09.2013
Ženy a trh práce v ČR - stále je co řešit.

Uplatnění žen na trhu práce není pro mnohé z nich snadné. Jsou kvalifikované, spolehlivé, pracovité a přesto někdy obtížně hledají pracovní uplatnění. Překážkou není jen nezaměstnanost jako taková, ale často je to neochota zaměstnat ženu, zejména má-li malé děti a tudíž nese dvojité břemeno, tedy jednak práce doma, péče o děti a blízké a zároveň nároky profesního života. Řídí-li se pracovní trh normou zcela flexibilní osoby bez jakýchkoli závazků, je možnost profesně se uplatnit zejména pro ženy - matky značně problematická.
Česká republika má největší rozdíl v míře zaměstnanosti žen bez dětí a s dětmi. Míra zaměstnanosti českých žen s dětmi do tří let věku je extrémně nízká na úrovni kolem 20 %. V roce 2040 bude ČR chybět až 550 tisíc pracujících. Zvýšení zaměstnanosti žen by mohlo tuto hrozbu pomoci zvládnout.
V nejsilnějších ekonomikách světa, které mají dvojnásobné HDP na obyvatele oproti ČR, je podíl ekonomicky činných žen vyšší nejméně o 10%. Ženy mají větší kupní sílu než muži. Ženy v ČR každý týden rozhodnou o nákupech v objemu o 9 miliard Kč vyšším než muži, tvoří až 63% nákupních rozhodnutí.
Je proto dobře, když vznikají aktivity, které si kladou za cíl podporovat diverzitu, bourat stereotypy a měnit pracovní trh v České republice. Jednou z nich je Portál pracezeny.cz, který chce nejen pomoci ženám najít pracovní uplatnění, ale v širším záběru pomáhat lidem a firmám vybalancovat osobní a pracovní život. Proto zde najdete nejen možnost hledat a nabízet práci, ale také poradenství a informace o vzdělávacích aktivitách, které mohou pomoci ženám najít to správné místo a další užitečné informace. Jsme rádi, že jsme jako vzdělávací společnost, která se zabývá i otázkami flexibilního zaměstnání, navázali s portálem pracezeny.cz spolupráci a věříme, že bude ženám dobrým pomocníkem na cestě k jejich profesnímu uplatnění.