Aktualně

29.07.2020
Ušetřete na kurzovném i na mzdových nákladech!

V současné době nabízí projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) zaměstnavatelům a OSVČ (mimo území hlavního města Prahy) mimořádně výhodné podmínky pro zajištění kvalitního vzdělávání zaměstnanců (i budoucích) bez různých omezujících podmínek, jak jsme je znali v minulosti. Zaměstnavatelé a OSVČ mohou získat zpět 85 % ceny uhrazeného kurzovného a 100% mzdových nákladů vzdělávaných zaměstnanců. Žádosti vyřizují úřady práce a postup je následující:

Jak postupovat?

 1. Podat PŘIHLÁŠKU – podání elektronické žádosti na webových stránkách http://povez.uradprace.cz

 2. Doručit ŽÁDOST – doručení žádosti s požadovanými přílohami na příslušný Úřad práce (datovou schránkou či v tištěné formě)

 3. Obdržení VYROZUMĚNÍ a VÝBĚR poskytovatele vzdělání

 4. Podepsat  DOHODU s příslušným Úřadem práce

 5. Absolvovat KURZ – absolvování příslušného kurzu nebo kurzů

 6. Doložení DOCHÁZKY – doložení evidence o docházce, závěrečného protokolu a vyúčtování

 7. PROPLACENÍ NÁKLADŮ – Úřad práce zpětně proplatí 85% ceny absolvovaného kurzu a 100 % mzdových nákladů zaměstnance

Projekt POVEZ II je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky na základě Výzvy č. 021 z Operačního programu Zaměstnanost, a to v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2022. Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným (dále jen „OSVČ“) tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu.

Výhody POVEZ II

 • umožní vybraným zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční příspěvky na:

1. externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců ve výši 85% (vč. potenciálních zaměstnanců a OSVČ samotných), přičemž se musí jednat o vzdělávání v odborných kurzech;

2. mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (dle § 230 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je účast zaměstnance na školení považována za výkon práce) ve výši 100% v režimu podpory „de minimis“,

 • realizace vzdělávání probíhá podle potřeb a výběru zaměstnavatele
 • zapojení potenciálních nových zaměstnanců
 • bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+

 

Pro koho je projekt určen

 • o dotaci v rámci projektu mohou zažádat zaměstnavatelé pro své stávající i potenciální zaměstnance a rovněž fyzické osoby (OSVČ, nestátní neziskové organizace),
 • podpora je poskytována pouze zaměstnancům provozoven mimo území hlavního města Prahy (sídlo společnosti může být v Praze),
 • podpora je poskytována zaměstnancům pracujících na HPP i DPČ
 • podpora je určena na další profesní vzdělávání v činnostech přímo souvisejících s výkonem dané i zamýšlené profese či pozice, nikoliv vzdělávání související s osobnostním rozvojem apod.

 

Aktuální podmínky od 24. 4. 2020

 • vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
 • minimální rozsah kurzu 40
 • lze podpořit i kurzy pod 40 hodin, pokud se bude jednat o navazující kurzy pro stejné zaměstnance, které při společném podání žádostí budou v součtu přesahovat 40 hodin
 • žádost se podává elektronicky
 • přílohami žádosti jsou především potvrzení o bezdlužnosti s platností 1 měsíc

Příjem žádostí probíhá prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách http://povez.uradprace.cz. Následné doručení tohoto formuláře společně s přílohami žádosti lze podat též elektronicky.

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR. Své dotazy k metodice projektu můžete posílat na povez@uradprace.cz

Manuál pro zájemce a další informace je možno nalézt:

https://www.uradprace.cz/web/cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii