Aktualně

08.09.2013
Firemní vzdělávání pro konkurenceschopnost

Firemní vzdělávání je nezbytným předpokladem rozvoje a udržení konkurenceschopnosti firem. Fórum pro firemní vzdělávání Svazu průmyslu přijalo pro oblast firemního vzdělávání doporučení, která by měla vést ke zlepšení situace v této oblasti. Oblast firemního vzdělávání je nutnou podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti výrobních firem. Je významnou částí firemních procesů, zajišťující zvýšení produktivity, efektivity a kvality výrobků (a služeb). Přesto nemá ve firemních procesech často takové postavení, které by mu náleželo; každé odvětví má navíc svá výrazná specifika.
I když si část firemního vzdělávání zajišťují zaměstnavatelé svépomocí (nebo pomocí svých oborových asociací), stále je zde významná část vzdělávání, u níž by přivítali kvalitní specializovanou nabídku. Jedním ze zásadních problémů spolupráce se sektorem vzdělávacích firem je nesoulad mezi tím, co výrobní společnosti aktuálně potřebují, a tím, co vzdělávací firmy nabízejí. Vzdělávací firmy fungují jen jako dodavatelé vzdělávacích produktů, nikoli jako strategičtí partneři pro rozvoj firem. Firmy si partnery ve vzdělávací sféře hledají metodou pokus-omyl (případně na doporučení jiných), čímž se ztrácí účinnost vzdělávání.

Pro efektivitu vzdělávání jsou stěžejní tyto potřeby:

  • Komplexní přístup ke vzdělávání, zahrnující vstupní analýzu, trénink a praktické příklady, kontrolu dopadu vzdělávání po určité době a přesah do praktických realizací ve firmě,
  • profesionálně provedenou detailní analýzu před začátkem vzdělávání,
  • důraz na partnerský přístup mezi vzdělávací společností a firmou,
  • schopnost sdílet znalosti a know-how, které již je k dispozici v rámci firmy,
  • systémové řešení rezistence vůči změně napříč firmou.

Na skutečné potřeby vzdělávání jednotlivých klientů dokáží nejlépe reagovat vzdělávací programy šité na míru. Potřebujete zjistit skutečné vzdělávací potřeby Vaší společnosti? Znáte Vaše potřeby a rádi byste si nechali připravit vhodné vzdělávací aktivity pro Vaše zaměstnance? Neváhejte a obraťte se na nás, rádi Vám budeme spolehlivým partnerem v oblasti vzdělávání. Máme vice než dvacetileté zkušenosti s tvorbou vzdělávacích programů šitých na míru dle potřeb klienta.