Celní deklarant

Kvalifikační kurz

Dvanáctidenní kvalifikační kurz představuje jediný ucelený vzdělávací program pro celní deklaranty v ČR. Jeho vysoká odborná kvalita je garantována více než dvacetiletými zkušenostmi s přípravou celních deklarantů a spoluprací se špičkovými odborníky v této oblasti. Kurz je stále doplňován o aktuální informace z celní problematiky.

Co se naučíte

  • Získáte znalosti potřebné pro celní řízení.
  • Seznámíte se s celními předpisy, se systémem třídění zboží a jeho zařazováním, se systémem celních preferencí, s problematikou daní při dovozu a vývozu.
  • Naučíte se komplexně zvládnout celní řízení v praxi.

Komu je určeno

Kurz je určen pracovníkům, kteří zajišťují agendu celního řízení při dovozu a vývozu i zájemcům o tuto zajímavou profesi.

Obsah

  • Celní předpisy EU a ČR, Celní kodex EU
  • Systémy třídění zboží a práce s celním sazebníkem, TARIC
  • Deklarace celní hodnoty
  • Celní preference a prokazování původu zboží
  • Jednotný správní doklad
  • Elektronická podání (e-Vývoz, e-Dovoz)
  • Daně při vývozu a dovozu

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskusí, praktická cvičení.

Počet úspěšných absolventů kurzu:  601

Kód kurzu:

2019863

Termín konání:

30.-31.1., 12.-13.2., 20.-21.2., 27.-28.2., 6.-8.3., 18.3.2019

Harmonogram:

Prezence účastníků od 8:30 hod., výuka 9:00 - 16:30 hod.

Místo konání:

Učebna INSTAND, ulice 5. května 9, 140 00 Praha 4

Cena:

28800,- Kč

+ DPH v zákonné výši

Přihlaste se do 20.12.2018 a získejte slevu 10%! (Podmínkou je úhrada kurzovného do 30.12. 2018)

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Nabízíme možnost připravit kurzy a semináře s celní problematikou pro vaši firmu na zakázku!

Využijte naše více než dvacetileté zkušenosti se vzděláváním celních deklarantů a tým špičkových lektorů!  V případě zájmu nás kontaktujte!

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů:

Mezinárodní přeprava zboží

INTRASTAT