Celní deklarant

Kvalifikační kurz

Dvanáctidenní kvalifikační kurz je jediný ucelený vzdělávací program pro celní deklaranty v ČR. Jeho vysoká odborná kvalita je garantována dlouholetými zkušenostmi s přípravou celních deklarantů a spoluprací se špičkovými odborníky v této oblasti. Kurz je stále doplňován o aktuální informace z celní problematiky.

Úspěšně vzděláváme celní deklaranty již 30 let!

 

Co se naučíte

  • Získáte znalosti potřebné pro celní řízení.
  • Seznámíte se s celními předpisy, se systémem třídění zboží a jeho zařazováním, se systémem celních preferencí, s problematikou daní při dovozu a vývozu...
  • Naučíte se komplexně zvládnout celní řízení v praxi.

Komu je určeno

Kurz je určen pracovníkům, kteří zajišťují agendu celního řízení při dovozu a vývozu, pracovníkům v oblasti zahraničního obchodu i všem zájemcům o hlubší seznámení se s celní problematikou.

Obsah

  • Celní předpisy EU a ČR, Celní kodex EU
  • Systémy třídění zboží a práce s celním sazebníkem, TARIC, ČIT
  • Deklarace celní hodnoty
  • Celní preference a prokazování původu zboží
  • Jednotný správní doklad
  • Elektronická podání (e-Vývoz, e-Dovoz)
  • Daně při vývozu a dovozu

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskusí, praktická cvičení.

Počet úspěšných absolventů kurzu:  673

Kód kurzu:

23876

Termín konání:

5.- 6.10.2023, 12.- 13.10.2023, 19.- 20.10.2023, 2.-3.11.2023, 9.-10.11.2023, 23.11.2023, 30.11.2023

Harmonogram:

Výuka 9:00 - 16:30 hod., přestávka na oběd 12:00-13:00 hod.

Místo konání:

Učebna Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 - Karlín

Cena:

32500,- Kč

+ 21 % DPH)

PŘI PŘIHLÁŠŠENÍ 2 NEBO VÍCE ÚČASTNÍKŮ Z JEDNÉ FIRMY ZÍSKÁTE SLEVU NA KURZOVNÉM 1000,-Kč pro každého účastníka!!!

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Nabízíme možnost připravit kurzy a semináře s celní problematikou pro vaši firmu na zakázku!

Využijte našich dlouholetých zkušeností se vzděláváním celních deklarantů a tým špičkových lektorů!  V případě zájmu nás kontaktujte!

Poskytujeme vzdělávací služby pro celní deklaranty již 30 let!

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů: