Celní deklarant

Kvalifikační kurz / kombinovaná forma

Dvanáctidenní kvalifikační kurz je jediný ucelený vzdělávací program pro celní deklaranty v ČR. Jeho vysoká odborná kvalita je garantována vice než dvacetipětiletými zkušenostmi s přípravou celních deklarantů a spoluprací se špičkovými odborníky v této oblasti. Kurz je stále doplňován o aktuální informace z celní problematiky.

Aktuálně kurz bude v termínech 24.-25.2., 3.-4.3., 10.-11.3., 17.-18.3. probíhat on-line formou živého přenosu výuky (live stream). V termínech 24.-25.3., 7.4. a 14.4.2021, pokud to situace dovolí, prezenčně. Pokud však bude epidemická situace i nadále složitá, bude i tato výuka on-line a závěrečné zkoušky 14.4. budou probíhat podle individuálního harmonogramu.

Co se naučíte

  • Získáte znalosti potřebné pro celní řízení.
  • Seznámíte se s celními předpisy, se systémem třídění zboží a jeho zařazováním, se systémem celních preferencí, s problematikou daní při dovozu a vývozu...
  • Naučíte se komplexně zvládnout celní řízení v praxi.

Komu je určeno

Kurz je určen pracovníkům, kteří zajišťují agendu celního řízení při dovozu a vývozu, pracovníkům v oblasti zahraničního obchodu i všem zájemcům o hlubší seznámení se s celní problematikou.

Obsah

  • Celní předpisy EU a ČR, Celní kodex EU
  • Systémy třídění zboží a práce s celním sazebníkem, TARIC, ČIT
  • Deklarace celní hodnoty
  • Celní preference a prokazování původu zboží
  • Jednotný správní doklad
  • Elektronická podání (e-Vývoz, e-Dovoz)
  • Daně při vývozu a dovozu

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskusí, praktická cvičení.

Počet úspěšných absolventů kurzu:  646

Termín konání:

Termín bude upřesněn.

Harmonogram:

Výuka 9:00 - 16:30 hod., přestávka na oběd 12:00-13:00 hod.

Místo konání:

on-line nebo učebna SEMIS, ulice 5. května 9, 140 00 Praha 4

Cena:

29600,- Kč

+ DPH v zákonné výši

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Nabízíme možnost připravit kurzy a semináře s celní problematikou pro vaši firmu na zakázku!

Využijte našich dlouholetých zkušeností se vzděláváním celních deklarantů a tým špičkových lektorů!  V případě zájmu nás kontaktujte!

Poskytujeme vzdělávací služby více než 29 let!

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů:

Doprava v mezinárodním obchodu

INTRASTAT 2021