Změny Harmonizovaného systému platné k 1.1.2022

odborný seminář

Rok 2022 přináší řadu změn harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (dále jen „harmonizovaný systém“), ze kterého vychází i společný celní sazebník EU (dále jen „kombinovaná nomenklatura“). V mnoha případech se jedná o změny, které budou platit následujících 5 let, než vstoupí v účinnost další verze harmonizovaného systému. Tudíž se jedná o změny dlouhodobějšího a zásadnějšího charakteru.

Cílem semináře je seznámit pracovníky, kteří potřebují pro svou práci znalost pravidel celní klasifikace zboží, tedy sazebního zařazení zboží, se změnami, které vstoupí v platnost od 1.1.2022. Toto zařazení je klíčovou podmínkou pro správné uplatnění celních sazeb a ostatních opatření a také pro snížení rizika doměření cla a dalších poplatků a penále.

 

Co se naučíte

  Účastníci semináře získají informace o připravovaných změnách společného celního sazebníku EU (tzv. kombinovaná nomenklatura), které mají pro celní klasifikací zboží zásadní význam a dále o změnách harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (tzv. harmonizovaný systém), které vstoupí v účinnost 1. ledna 2022.  zařazení zboží, včetně aktuálních informacích o konkrétních případech změn sazebního zařazení zboží.

Komu je určeno

Seminář je určen všem pracovníkům, kteří se zabývají dovozem a vývozem i intrakomunitárním obchodem se zeměmi EU, celním deklarantům, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se setkávají s celním sazebníkem EU a potřebují aktuální informace týkající se zařazování zboží.

Obsah

  • Úvod do problematiky
  • Informace o změnách Kombinované nomenklatury EU a Harmonizovaného systému od 1. ledna 2022
  • Propojenost Harmonizovaného systému a Kombinované nomenklatury EU
  • Rozhodnutí WCO; Stanoviska WCO
  • Vysvětlivky k Harmonizovanému systému popisu a číselného označování zboží
  • Aktuálně rozjednané případy WCO
  • Problematika zařazování zboží a jeho částí, součástí a příslušenství
  • Praktické příklady sazebního zařazení zboží, diskuse k tématům.

Metody výuky

Výklad a praktické příklady.

Seminář vede Mgr. Petr Toman, specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství na GŘ cel, člen expertního týmu EU,  zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi a Světové celní organizaci, autor a spoluautor předpisů upravujících danou problematiku na národní úrovni.

Využijte naše třicetileté zkušenosti v oblasti vzdělávání. Nabízíme možnost připravit s našim týmem špičkových lektorů kurzy a semináře pro vaši firmu na zakázku. V případě zájmu nás kontaktujte!

Termín konání:

Termín bude upřesněn.

Harmonogram:

Výuka 9:00 - 15:00 hod., přestávka na oběd 12:00-13:00 hod.

Místo konání:

Učebna SEMIS, ulice 5. května 9, 140 00 Praha 4

mapa

Cena:

2600,- Kč

(+ 21 % DPH)

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů:

Celní deklarant

Celní preference a původ zboží