Vedoucí výrobního týmu - mistr-mistrová

Rekvalifikační kurz

Kurz je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností, které pro efektivní vedení pracovního týmu mistr potřebuje.

Co se naučíte

  • Efektivně vést malý pracovní tým
  • Motivovat své podřízené
  • Komunikovat s podřízenými v konkrétních situacích
  • Vést přijímací, hodnotící, vytýkací a propouštěcí rozhovory
  • Vhodně aplikovat pracovně právní normy
  • Rozumět principům a trendům v managementu kvality

Komu je určeno

Kurz je určen jak stávajícím mistrům a vedoucím pracovních týmů, tak i zájemců o tuto pracovní pozici

Obsah

  • Komunikace v práci mistrů
  • Motivace pracovníků
  • Využívání psychologických poznatků při vedení lidí
  • Personální řízení v práci mistrů
  • Efektivní vedení týmů
  • Manažerské techniky pro mistry
  • Pracovně právní aspekty práce mistra
  • Management kvality a nástroje zlepšování výroby

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskusí, řešení případových studií, řešení konkrétních praktických úkolů

Termín konání:

Termín bude upřesněn.

Harmonogram:

Prezence 8:30, výuka 9:00 - 17:00

Cena:

27600,- Kč

(+ DPH v zákonné výši)

Kurz je možné hradit z ESF OPLZZ nebo prostřednictvím ÚP, v případě zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz