Systém třídění zboží, TARIC, ČIT

odborný seminář

Praktická znalost systému třídění zboží a práce s celním sazebníkem je v oblasti zahraničního obchodu velice důležitá, může vám ušetřit mnoho času a peněz. 

Co se naučíte

    Naučíte se porozumět systému třídění zboží, prakticky zařazovat zboží podle celní nomenklatury a používat celní sazebník.

Komu je určeno

Seminář je určen všem, kteří se při své práci potřebují orientovat v systému třídění zboží a pracovat s celním sazebníkem - celním deklarantům, pracovníkům obchodu, fakturantkám, těm co vyplňují hlášení INTRASTAT.....

Obsah

    Systém třídění zboží, TARIC, ČIT

    • Celní sazebník a Integrovaný tarif
    • Systémy třídění zboží 
    • Harmonizovaný systém a Kombinovaná nomenklatura 

Metody výuky

výklad, praktické příklady, řešení příkladů z praxe

Kód kurzu:

201907

Termín konání:

18.2.2019

Harmonogram:

Prezence účastníků od 8:30 hod., výuka 9:00 - 16:00 hod.

Místo konání:

Učebna INSTAND, ulice 5. května 9, 140 00 Praha 4

Cena:

2800,- Kč

(+ DPH v zákonné výši)

Přihlaste se do 20.12.2018 a získejte slevu 10%! (Podmínkou je úhrada kurzovného do 30.12. 2018)

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Seminář s touto problematikou můžeme připravit také na zakázku pro vaši firmu. Využijte naše dlouholeté zkušenosti a lektorský tým skutečných odborníků na celní problematiku!

SEMIS spol.s r.o. - kurzy a semináře pořádáme již 25 let!