Smluvní podmínky

 

  • Zaslané přihlášky jsou závazné.
  • Cena kurzu je smluvní. Cena zahrnuje kurzovné včetně studijních materiálů, drobného občerstvení a DPH v zákonem stanovené výši.
  • Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno a bude Vám zaslána proformafaktura, na základě které uhradíte kurzovné.
  • Kurzovné je nutno uhradit předem, a to nejméně 5 pracovních dní před zahájením kurzu.
  • Stornopodmínky: bezplatné storno přihlášky je možné písemně nejpozději do 5 pracovních dní před zahájením kurzu. Na pozdější storno není možné z provozních důvodů brát zřetel a objednatel hradí plnou cenu.
  • Je však možné místo přihlášeného účastníka vyslat náhradníka.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit konání vzdělávací akce při nedostatečném počtu přihlášených účastníků.
  • Zákazník souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce a s jejich zařazením do databáze společnosti SEMIS spol. s r.o. na dobu neurčitou. Souhlasí s využíváním svých elektronických a jiných kontaktů pro zasílání informací o aktuálních vzdělávacích akcích společnosti SEMIS spol. s r.o. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ani využívány k jiným účelům.

 

Pořadatelem vzdělávací akce je firma SEMIS spol. s r.o. se sídlem na adrese:
Písnická 75/2, 142 01 Praha 4, IČO 25144367, DIČ CZ25144367, zapsaná v obchodním rejstříku KOS v Praze, Rg. C 53322/01