Rekvalifikace

Získáním nové kvalifikace nebo rozšířením stávající můžete zvýšit šanci na nalezení nového pracovního uplatnění nebo karierního růstu.

Současná legislativa umožňuje, aby nezaměstnaným uhradil jejich studium úřad práce. Záleží však na zvážení schvalovací komise úřadu práce, jestli požadavek na proplacení kurzu schválí a kurz zaplatí. Podrobnosti o postupu k získání podpory úřadu práce naleznete níže.  

 

Vyberte si z nabídky rekvalifikačních kurzů 

akreditovaných MŠMT

 

Celní deklarant

Vysoká odborná kvalita dvanáctidenního rekvalifikačního kurzu je zajištěna díky dlouholetým zkušenostem s přípravou celních deklarantů. Účastníci získají znalosti potřebné pro celní řízení (celní předpisy, systém celních preferencí, třídění zboží, ČIT, TARIC, vyplňování JSD), naučí se komplexně zvládnout celní řízení v praxi. (V současné době probíhá akreditace podle nových pravidel MŠMT). (více o kurzu)

Specialista marketingu

Jedenáctidenní komplexní a prakticky orientovaný kurz vám umožní získat kvalifikaci v oblasti marketingu. Znalost základních principů marketingu, marketingového prostředí, strategií, analýz a výzkumů vám pomůže získat zajímavé povolání. (více o kurzu)

Obchodní zástupce

Jedenáctidenní kurz seznamuje účastníky se základními pravidly úspěšného prodeje a rozvíjí jejich prodejní dovednosti. Veškeré poznatky mohou účastníci hned aplikovat v praxi. Získané dovednosti a kompetence mají širokou možnost uplatnění v obchodních i výrobních firmách i v oblasti služeb. (více o kurzu)

 

Rekvalifikace a úřad práce

Všichni zájemci o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce, mají podle ustanovení § 109a zákona o zaměstnanosti možnost vlastního výběru rekvalifikačního kurzu. Vynaložená částka na zvolenou rekvalifikaci pro 1 uchazeče na období 3 let je maximálně 50 000 Kč. Požadavek však musí schválit komise úřadu práce, který ji posoudí z hlediska vhodnosti a uplatnění na trhu práce.

Pokud potřebujete informace o tom, jakým způsobem požádat úřad práce o proplacení některého z našich rekvalifikačních kurzů, kontaktujte nás a my Vám pomůžeme připravit všechny nezbytné podklady.

Postup je rámcově následující:

  • Vyberte si vhodný rekvalifikační kurz z naší nabídky.
  • Kontaktujte nás a my Vám poskytneme potřebné dokumenty pro schvalovací řízení úřadu práce (Informace o kurzu, kopii schválené akreditace daného kurzu a cenovou nabídku).
  • Předejte dokumenty na úřad práce a v případě schválení Vaší žádosti nás informujte.
  • Žádost musíte úřadu práce předat minimálně 2 týdny před zahájením kurzu, ale lépe o něco dříve. Schvalovací řízení na úřadu práce trvá 2 týdny. Vaše zařazení do kurzu musí být schváleno před zahájením rekvalifikačního kurzu.

Těšíme se na Vaši účast.

Kontakt