Prodej CIMA B

Certifikovaný kurz

Prodej je klíčovým momentem podnikatelské činnosti. Certifikovaný kurz PRODEJ CIMA B (Sales CIMA B) je zaměřen na management prodeje, řízení prodejního týmu a na propojení prodeje a marketingu.

Co se naučíte

  Kurz je rozdělen do pěti dvoudenních tematických bloků (10 školících dnů) zaměřených především na získání praktických dovedností doplněných o znalost potřebné teorie. Součástí kurzu je řešení konkrétních případových studií. Absolventi kurzu se lépe ztotožní s marketingovou a prodejní strategií své firmy, získají konkurenční výhodu i lepší uplatnění v oboru
  Kurz je ukončen závěrečnou certifikační zkouškou (termín stanovuje certifikační orgán CIMA a bude upřesněn po záhájení kurzu). Bezprostředně po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

   

Komu je určeno

Kurz ocení především manažeři prodeje, vedoucí obchodních týmů a všichni, kteří potřebují pro svou práci znalosti z olasti řízení prodeje a vedení prodejních týmů.

Obsah

  • Obsah kurzu
  • Prostředí prodeje
  • Prognózy prodejů
  • Plánování prodeje
  • Řízení distribučních kanálů
  • Finanční výsledky a controlling
  • Tvorba rozpočtu
  • KAM – péče o klíčové zákazníky
  • CRM – budování vztahů se zákazníky
  • Mezinárodní prodej, interkulturní komunikace
  • Řízení prodeje
  • Pokročilé prodejní dovednosti
  • Psychohygiena a řízení času
  • Manažerské dovednosti a techniky
  • Kontrola obchodních zástupců
  • Řízení lidských zdrojů
  • Právní aspekty prodeje

   

Metody výuky

Výklad s diskusí, případové studie.

Termín konání:

Termín bude upřesněn.

Harmonogram:

Prezence účastníků od 8:30 hod., výuka 9:00 - 16:30 hod.

Místo konání:

Praha

Cena:

32000,- Kč

(+ DPH v zákonné výši) 
V ceně je zahrnut poplatek za certifikační zkoušku!

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz