Příprava lektora na výuku krok za krokem

praktický seminář

Osvojte si základy lektorské práce, vystupujte sebejistě a přesvědčivě!

Pro každou firmu či instituci je kvalita a připravenost pracovníků klíčovým faktorem úspěchu. Znalosti a dovednosti je třeba efektivně předávat a motivovat lidi k jejich osvojení a správnému užívání v praxi. Jen tak proces školení a tréninku přináší užitek. Proto nestačí pouze špičkové odborné znalosti, je třeba  také mít dostatečné lektorské dovednosti.
Příprava na výuku je základem úspěšné činnosti lektora.
Přesto bývá  často podceňována či redukována na pouhou přípravu obsahu. Cílem semináře je naučit se základní postup od stanovení vzdělávacích potřeb a cílů až po vyhodnocení realizované výuky.
                                                                                   

Co se naučíte

  • ​Poznáte specifika vzdělávání dospělých​
  • Stanovit vzdělávácí cíle     
  • Připravit a vést vzdělávací akci  
  • Volit vhodné formy a metody výuky  
  • Zvládat verbální i neverbální komunikaci s účastníky
  • Seznámíte se s praktickými poznatky zkušených lektorů 

Komu je určeno

Kurz je vhodný pro začínající lektory a trenéry, ale i manažery, personalisty, vedoucí týmů, prostě pro všechny, kteří potřebují v rámci své práce předávat znalosti a informace, učit ostatní a motivovat je k osvojení si nových poznatků a jejich aplikaci v praxi.

Obsah

  • Identifikace vzdělávacích potřeb a cílů vzdělávání
  • Stanovení vzdělávacích cílů
  • Analýza  vzdělávacího obsahu
  • Volba forem a metod
  • Výběr vhodných pomůcek a techniky
  • Zpracování učebního plánu a lektorského scénáře
  • Hodnocení výuky

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskuzí, paktická cvičení, případové studie, modelové situace, skupinová práce.

Termín konání:

Termín bude upřesněn.

Harmonogram:

Prezence 8:30, výuka 9:00 - 16:30

Místo konání:

Učebna Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2

Cena:

2400,- Kč

+  DPH v zákonné výši

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz