Přesvědčivá argumentace - účinný nástroj pro dosažení cílů

Treninkový seminář

Argumentace - z latinského argumentum - důvod, důkaz - je přesvědčování pomocí důvodů a důkazů, které mají vést k přijetí nebo naopak vyvrácení určitého tvrzení či teze. Pokud chceme někoho o něčem přesvědčit, potřebujeme umět dobře argumentovat a také na argumenty protistrany vhodně a pohotově reagovat. Většinou nás ty nejlepší argumenty napadají až po skončení jednání. Ale to se dá změnit! Umění argumentova t se dá trénovat. Vyzkoušejte trénink argumentačních dovedností a zlepšete své argumentační schopnosti Myšlenky , nápady a potřebné změny se vám pak budou mnohem lépe prosazovat.

Co se naučíte

  • Poznat různé argumentační strategie
  • Pochopit roli osobnosti a osobitosti při argumentaci
  • Znát různé typy argumentů
  • Umět zvolit vhodný styl argumentace
  • Vytvořit si argumentační databanku
  • Prakticky procvičit argumentaci v konkrétních situacích

Komu je určeno

Tréninkový seminář je určen manažerům, obchodníkům, prodejcům i všem ostatním zájemcům, kteří potřebují přesvědčivě a racionálně argumentovat, prosazovat své názory a přesvědčit své komunikační partnery o svých představách nebo záměrech. Všem, kteří chtějí zlepšit své argumentačních schopnosti.

Obsah

  • Jednota racionálního a emočního při vnímání světa
  • Osobitost při přijímání informací
  • Postoje a jejich význam v komunikaci
  • Čtyři lidské typy z hlediska přijímání a osvojování informací
  • Společenská zběhlost a komunikační obratnost
  • Přizpůsobivost vývoji situace a její vliv na řízení debaty - změny tempa, obsahu, atmosféry
  • Argumentace jako dokládání, dokazování a zdůvodňování
  • Vnitřní a vnější argumenty
  • Tři základní způsoby argumentace - věcný, nevěcný, emotivní
  • Čtyři základní argumentační operace
  • Nejčastější obecné chyby při argumentaci
  • Příprava argumentace, odhady argumentů protistrany
  • Trénink argumentace v modelových situacích

Metody výuky

Interaktivní výcvik, založený na práci ve skupinách, shromažďování argumentů a nácviku argumentace v konkrétních situacích. Jako výstup semináře si účastník vytvoří soubor argumentů a postupů pro situace, které řeší v praxi.

Termín konání:

Termín bude upřesněn.

Harmonogram:

Prezence 8:30, výuka 9:00 - 17:00

Cena:

4900,- Kč

+ DPH v zákonné výši

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz