Náročné situace v práci lektora - komunikace s obtížnými typy posluchačů

workshop

Nenechte se zaskočit nepříjemnou nebo konfliktní situací!

V lektorské práci se vyskytuje celá řada náročných situací. Vzdělávání je dynamický proces, ve kterém se setkává mnoho individualit. K posluchačům je nutno přistupovat jako k rovnocenným partnerům, ale zároveň je třeba usměrňovat je a vést k cíli. Vědět, jak s přehledem řešit složité nebo konfliktní situace, pomáhá lektorům a trenérům získat si osobní neformální autoritu.

Co se naučíte

  • Zvládat s přehledem obtížné situace ve výuce a tréninku      
  • Zvládat komunikaci s problematickými posluchači 
  • Předcházet problematických situacím ve výuce     
  • Řešit a usměrňovat konflikty ve výuce vhodnými způsoby

Komu je určeno

Workshop pro všechny lektory a trenéry, kteří chtějí  zlepšit své lektorské dovednosti a zvládat s přehledem výuku i ve složitějších situacích .

Obsah

  • Řízení a regulace práce skupiny účastníků - zadávání úkolů, dynamika skupiny, ovlivňování interakcí
  • Obtížné situace při tréninku – nepříjemné otázky, námitky, vyrušování...
  • Předcházení nepříjemným situacím
  • Proč se lidé ptají 
  • Nepříjemné otázky a práce s nimi
  • Tzv. konverzační terorizmus a jak se mu úspěšně bránit
  • Lektor a konflikt – konflikt mezi lektorem a účastníky, mezi účastníky navzájem
  • Překonávání konfliktních situací - způsoby zvládání konfliktů v lektorské praxi

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskuzí, trénink modelových situací,  práce ve dvojicích, skupinová práce.

Termín konání:

Termín bude upřesněn.

Harmonogram:

Prezence 8:30, výuka 9:00 - 14:00

Cena:

1800,- Kč

+  DPH v zákonné výši

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz