Mezinárodní přeprava zboží

Odborný seminář

Jednodenní seminář k problematice provádění mezinárodní  přepravy zboží a její provázanost na podmínky dodání. 

Co se naučíte

  • Získáte schopnost orientovat se v pravidlech provádění mezinárodní přepravy zboží v jednotlivých druzích dopravy
  • Seznámíte se s jednotlivými typy přepravních dokladů
  • Získáte přehled o základních povinnostech jednotlivých subjektů (dopravce, odesílatel, příjemce apod.)
  • Získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH při provádění mezinárodní přepravy zboží a informace o souvislostech mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s přepravou zásilky  

Komu je určeno

Kurz je určen pracovníkům obchodních oddělení, kteří zajišťují mezinárodní přepravu zboží, celním deklarantům, podnikatelům.

Obsah

  • Právní úprava přepravy zboží a postavení přepravce, dopravce a zasilatele 

  Mezinárodní přeprava zboží:

  •  silniční – Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě  CMR (přepravní smlouva, práva a povinnosti smluvních stran, odpovědnost dopravce apod.)
  •  železniční - Úmluva o mezinárodní železniční přepravě COTIF (přepravní smlouva, práva a povinnosti smluvních stran, odpovědnost dopravce apod.)
  •  letecká
  •  námořní
  • Zasilatelská smlouva – práva a povinnosti zasilatele a příkazce
  • Vztah dodací doložky INCOTERMS 2010 k přepravě zásilky
  • Uplatňování DPH při poskytování mezinárodní přepravy zboží
  • Dotazy, diskuze

  Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

Metody výuky

Výklad s diskusí, praktické příklady.

Kód kurzu:

201905

Termín konání:

22.02.2019

Harmonogram:

Prezence 8:30, výuka 9:00 - 15:30

Místo konání:

Praha

Cena:

2800,- Kč

(+ DPH v zákonné výši) 

Přihlaste se do 20.12.2018 a získejte slevu 10%! (Podmínkou je úhrada kurzovného do 30.12. 2018)

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů:

INTRASTAT