Marketingová akademie

Certifikovaný kurz

Marketingová akademie je top vzdělávací program pro marketingové specialisty. Nabízí ucelený pohled na problematiku marketingu a navzuje na úspěšné vzdělávací programy se značkou CIMA. Odráží dlouhodobé zkušenosti, nejnovější poznatky i aktuální trendy v oblasti marketingu. Díky němu získáte v tomto oboru nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, jak využívat hlavní metodické postupy a marketingové nástroje pro úspěšné působení vaší firmy na trhu. Kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, na základě které absolvent obdrží certifikát.

Co se naučíte

  • Poznáte, že marketing je účinný nástroj pro řízení firmy a pro její úspěšné působení na trhu.
  • Získáte komplexní přehled o všech nástrojích marketingu, naučíte se využívat hlavní metodické postupy a marketingové nástroje v praxi.
  • Naučíte se aplikovat nabyté marketingové znalosti do každodenní praxe, rozlišovat jednotlivé nástroje marketingového mixu a uvědomit si jejich vzájemnou vazbu.
  • Být aktivním článkem marketingově řízené firmy.

Komu je určeno

Pracovníkům marketingu, odborným a řídicím pracovníkům firem a organizací i soukromým podnikatelům. Všem, kteří potřebují získat komplexní obraz o marketingovém přístupu ke své činnosti. Předchozí zkušenosti v oboru nejsou k úspěšnému absolvování nutné. Úspěšní absolventi obdrží certifikát Marketingový specialista.
 

Obsah

  • Úvod do marketingu
  • Základy marketingového řízení a plánování
  • Analýza makroprostředí
  • Analýza trhu
  • Analýza chování zákazníka
  • Segmentace a umisťování
  • Analýza konkurence
  • Interní analýza
  • Náklady a kalkulace
  • Marketingové strategie
  • Produktová a sortimentní politika
  • Cenová politika a řízení cen
  • Distribuční politika
  • Marketingová komunikace
  • Reklama
  • Marketingová komunikace v on-line prostředí
  • Marketingový výzkum
  • Aplikace marketingového výzkumu

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, cvičení a příklady z praxe.

 


 

 

Kód kurzu:

21503

Termín konání:

23.-24.11.2021, 7.-8.12.2021, 11.-12.1.2022, 25.-26.1.2022, 8.-9.2.2022

Harmonogram:

Výuka 9:00 - 17:00 s přestávkou na oběd

Místo konání:

Učebna SEMIS, ulice 5. května 9, 140 00 Praha 4

mapa

Cena:

32000,- Kč

(+ DPH v zákonné výši) 
V ceně je zahrnut poplatek za zkoušku
 

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů: