Marketingová akademie (CIMA B)

Certifikovaný kurz

Marketingová akademie (CIMA B) je druhým stupněm komplexního marketingového vzdělávání se zančkou CIMA. Navazuje na znalosti získané v kurzu Marketing CIMA A (nebo na studium marketingu na VŠ) a dále je prohlubuje.Kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, na základě které absolvent obdrží certifikát.

Co se naučíte

  • Kurz je věnován hlubší analýze jednotlivých aspektů marketingové politiky a strategii firmy s důrazem na strategický marketing a na praktickou implementaci marketingových rozhodnutí.
  • Cílem je rozvinout marketingové myšlení účastníků a jejich kompetence.

Komu je určeno

Kurz je určen vedoucím marketingovým a obchodním manažerům a marketingovým specialistům. Úspěšní absolventi získají certifikát Marketingový manažer.

Obsah

  • Marketingové plánování, cíle, strategie a taktika
  • Financování a podnikatelské strategie
  • Specifika mezinárodního marketingu
  • Brand management
  • Retailing
  • CRM
  • Integrovaná komunikace
  • Případové studie

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, moderovaná diskuze, práce ve skupinách, řešení problémů, prezentace účastníků.

 

 

Termín konání:

Termín bude upřesněn.

Harmonogram:

Prezence 8:30, výuka 9:00 - 17:00

Místo konání:

Hotel Alwyn, Vítkova 151/26, 186 00 Praha 8 - Karlín

Cena:

32000,- Kč

(+ DPH v zákonné výši)
V ceně je zahrnut poplatek za certifikační zkoušku

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů: