Marketingová akademie (CIMA A)

Certifikovaný kurz

Tento kurz je základním stupněm systému certifikovaného marketingového vzdělávání. Marketingová akademie nabízí ucelený vzdělávací program, který odráží dlouhodobé zkušenosti, nejnovější poznatky i aktuální trendy v oblasti marketingu. Díky němu získáte v tomto oboru nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, jak využívat hlavní metodické postupy a marketingové nástroje pro úspěšné působení vaší firmy na trhu. Kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, na základě které absolvent obdrží certifikát.

Co se naučíte

  • Poznáte, že marketing je účinný nástroj pro řízení firmy a pro její úspěšné působení na trhu.
  • Získáte komplexní přehled o všech nástrojích marketingu, naučíte se využívat hlavní metodické postupy a marketingové nástroje v praxi.
  • Naučíte se aplikovat nabyté marketingové znalosti do každodenní praxe, rozlišovat jednotlivé nástroje marketingového mixu a uvědomit si jejich vzájemnou vazbu.
  • Být aktivním článkem marketingově řízené firmy.

Komu je určeno

Pracovníkům marketingu, odborným a řídicím pracovníkům průmyslových podniků, obchodních organizací i soukromým podnikatelům. Všem, kteří potřebují získat komplexní obraz o marketingovém přístupu k podnikání. Předchozí zkušenosti v oboru nejsou k úspěšnému absolvování nutné. Úspěšní absolventi obdrží certifikát Marketingový specialista.
 

Obsah

  • Úvod do marketingu
  • Základy marketingového řízení a plánování
  • Analýza makroprostředí
  • Analýza trhu
  • Analýza chování zákazníka
  • Segmentace a umisťování
  • Analýza konkurence
  • Interní analýza
  • Náklady a kalkulace
  • Marketingové strategie
  • Produktová a sortimentní politika
  • Cenová politika a řízení cen
  • Distribuční politika
  • Marketingová komunikace
  • Reklama
  • Marketingová komunikace v on-line prostředí
  • Marketingový výzkum
  • Aplikace marketingového výzkumu

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, cvičení a příklady z praxe.

 


 

 

Kód kurzu:

2020052

Termín konání:

14.-15. 4., 28.-29. 4., 12.-13. 5., 26.-27. 5., 9. 6. a 16. 6. 2020

Harmonogram:

Prezence 8:30, výuka 9:00 - 17:00 s přestávkou na oběd

Místo konání:

Hotel Alwyn, Vítkova 151/26, 186 00 Praha 8 - Karlín

Cena:

32000,- Kč

(+ DPH v zákonné výši) 
V ceně je zahrnut poplatek za zkoušku
 

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů:

Marketingová akademie (CIMA B)