Marketing CIMA B

Certifikovaný kurz

Kurz Marketing CIMA B je druhým stupněm marketingového vzdělávání CIMA. Navazuje na znalosti získané v kurzu Marketing CIMA A (nebo na studium marketingu na VŠ) a dále je prohlubuje.

Co se naučíte

  • Kurz je věnován hlubší analýze jednotlivých aspektů marketingové politiky a strategii firmy s důrazem na strategický marketing a na praktickou implementaci marketingových rozhodnutí.
  • Cílem je rozvinout marketingové myšlení účastníků a jejich kompetence.

Komu je určeno

Kurz je určen absolventům kurzu Marketing CIMA A, absolventům marketingu na VŠ, vedoucím marketingovým a obchodním manažerům a marketingovým specialistům. Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát Marketingový specialista.

Obsah

  • Marketingové plánování, cíle, strategie a taktika
  • Marketingový výzkum a využití jeho výsledků
  • Financování a podnikatelské strategie
  • Specifika mezinárodního marketingu
  • Brand management
  • Retailing
  • CRM
  • Integrovaná komunikace
  • Případové studie
  • Opakování a příprava na zkoušku

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, moderovaná diskuze, práce ve skupinách, řešení problémů, prezentace účastníků.

Absolventi kurzu mají možnost složit certifikační zkoušku a získat prestižní certifikát CIMA s mezinárodní platností v souladu s mezinárodní normou ISO/IEC 17024 (ČSN EN ISO/IEC 17024).

 

Kód kurzu:

2019310

Termín konání:

od 6.3. 2019 - termíny budou upřesněny

Harmonogram:

Prezence 8:30, výuka 9:00 - 17:00

Místo konání:

Praha

Cena:

32000,- Kč

(+ DPH v zákonné výši)
V ceně je zahrnut poplatek za certifikační zkoušku

PŘI PŘIHLÁŠŠENÍ 2 NEBO VÍCE ÚČASTNÍKŮ Z JEDNÉ FIRMY ZÍSKÁTE SLEVU NA KURZOVNÉM 1000,-Kč pro každého účastníka!!!

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů: