Marketing CIMA A

Certifikovaný kurz

Dvanáctidenní intenzivní kurz marketingu "Marketing CIMA A" je prvním stupněm sytému marketingového vzdělávání CIMA. Kurz poskytuje ucelenou představu o marketingu jako filozofii úspěšného podnikání a seznámí vás se všemi důležitými marketingovými nástroji a jejich využitím v praxi. Komplexní a prakticky orientovaný kurz z vás udělá opravdové marketingové odborníky.

Co se naučíte

  • Poznáte, že marketing je účinný nástroj pro řízení firmy, získáte komplexní přehled o všech nástrojích marketingu, naučíte se využívat hlavní metodické postupy a marketingové nástroje v praxi.

Komu je určeno

Pracovníkům marketingových a obchodních oddělení, manažerům, podnikatelům a všem, kteří využijí marketingové znalosti ve své praxi.
Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát!

Obsah

  • Úvod do marketingu
  • Marketingové strategie
  • Marketingové plánování
  • Marketingové analýzy
  • Segmentace a umisťování
  • Náklady a kalkulace
  • Základy finanční analýzy
  • Produktová a sortimentní politika
  • Cenová politika, řízení cen
  • Distribuční politika
  • Prodejní politika
  • Marketingová komunikace
  • On-line marketing
  • Reklama
  • Marketingový výzkum a jeho aplikace

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, praktická cvičení.


Absolventi kurzu mají možnost složit certifikační zkoušku a získat prestižní certifikát CIMA s mezinárodní platností v souladu s mezinárodní normou ISO/IEC 17024 (ČSN EN ISO/IEC 17024).

 

Termín konání:

Termín bude upřesněn.

Harmonogram:

Prezence 8:30, výuka 9:00 - 17:00 s přestávkou na oběd

Místo konání:

Praha

Cena:

28800,- Kč

(+ DPH v zákonné výši) 
V ceně je zahrnut poplatek za certifikační zkoušku
 

PŘI PŘIHLÁŠŠENÍ 2 NEBO VÍCE ÚČASTNÍKŮ Z JEDNÉ FIRMY ZÍSKÁTE SLEVU NA KURZOVNÉM 1000,-Kč pro každého účastníka!!!

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů:

Marketing CIMA B