Marketing CIMA A

Intenzivní certifikovaný kurz

"Marketing CIMA A" je intenzivní desetidenní kurz marketingu.Je základním stupněm sytému marketingového vzdělávání CIMA (Český institut pro marketing). Kurz poskytuje ucelenou představu o marketingu jako nástroji úspěšného podnikání. Získáte důležité marketingové znalosti a dovednosti a naučíte se je využívat v praxi. Komplexní a prakticky orientovaný kurz z vás udělá opravdové marketingové specialisty. Kurz, který vedou zkušení lektoři z praxe, je jediným uceleným vzdělávacím programem pro marketéry v oblasti profesního vzdělávání a má za dobu svého trvání několik tisíc úspěšných absolventů.

Co se naučíte

  • Poznáte, že marketing je účinný nástroj pro řízení firmy, získáte komplexní přehled o všech nástrojích marketingu, naučíte se využívat hlavní metodické postupy a marketingové nástroje v praxi.

Komu je určeno

Pracovníkům marketingových a obchodních oddělení, manažerům, podnikatelům a všem, kteří využijí marketingové znalosti ve své praxi.
Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát!

Obsah

  • Úvod do marketingu
  • Marketingové strategie
  • Marketingové plánování
  • Marketingové analýzy
  • Segmentace a umisťování
  • Náklady a kalkulace
  • Produktová a sortimentní politika
  • Cenová politika, řízení cen
  • Prodejní  a distribuční politika
  • Marketingová komunikace
  • On-line marketing
  • Reklama
  • Marketingový výzkum a jeho aplikace

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, praktická cvičení.


Absolventi kurzu mají možnost složit certifikační zkoušku a získat prestižní certifikát CIMA s mezinárodní platností v souladu s mezinárodní normou ISO/IEC 17024 (ČSN EN ISO/IEC 17024).

 

Kód kurzu:

2019034

Termín konání:

15.11., 29.11. 2019, 17.1., 7.2., 28.2., 13.3., 27.3., 24.4., 15.5., 29.5.2020

Kód kurzu:

19035

Termín konání:

17.10.-18.10., 31.10.-01.11., 14.11.-15.11., 28.11.-29.11.,12.12.-13.12.2019

Harmonogram:

Prezence 8:30, výuka 9:00 - 17:00 s přestávkou na oběd

Místo konání:

Praha

Cena:

28800,- Kč

(+ DPH v zákonné výši) 
V ceně je zahrnut poplatek za certifikační zkoušku
 

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů:

Marketing CIMA B