Marketing CIMA A - letní speciál

certifikovaný kurz

Kurz Marketing CIMA A je prvním stupněm sytému marketingového vzdělávání CIMA. Kurz poskytuje ucelenou představu o marketingu jako filozofii úspěšného podnikání a seznámí vás se všemi důležitými marketingovými nástroji a jejich využitím v praxi. Komplexní a prakticky orientovaný kurz z vás udělá opravdové marketingové odborníky.

Co se naučíte

  Poznáte, že marketing je účinný nástroj pro řízení firmy, získáte komplexní přehled o všech nástrojích marketingu, naučíte se využívat hlavní metodické postupy a marketingové nástroje v praxi.

Komu je určeno

Pracovníkům marketingových a obchodních oddělení, manažerům, podnikatelům    a všem, kteří využijí marketingové znalosti ve své praxi.


Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát Marketingový manažer.

Obsah

  • Úvod do marketingu
  • Marketingové strategie
  • Marketingové plánování
  • Marketingové analýzy
  • Segmentace a umisťování
  • Náklady a kalkulace
  • Základy finanční analýzy
  • Produktová a sortimentní politika
  • Cenová politika, řízení cen
  • Distribuční politika
  • Prodejní politika
  • Marketingová komunikace
  • Reklama
  • Marketingový výzkum a jeho aplikace

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, praktická cvičení                                              

Absolventi kurzu mají možnost složit certifikační zkoušku a získat prestižní certifikát CIMA s mezinárodní platností v souladu s mezinárodní normou ISO/IEC 17024 (ČSN EN ISO/IEC 17024).

Kód kurzu:

170215

Termín konání:

1.-3.8.2017, 8.-10.8.2017, 15.-17.8.2017, 22.-24.8.2017

Harmonogram:

Prezence 8:30, výuka 9:00 - 17:00 s přestávkou na oběd

Místo konání:

Praha

Cena:

28800,- Kč

(+ DPH v zákonné výši 21%) 
V ceně je zahrnut poplatek za certifikační zkoušku

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz