INTRASTAT

Odborný seminář

Jednodenní seminář k praktickým otázkám statistického vykazování obchodních operací při výměně zboží mezi členskými státy v rámci Evropské unie.

Co se naučíte

  Naučíte se vykazovat vybraná data o realizovaných intrakomunitárních obchodních operacích, tj. povinnost zpracovávat a podávat měsíční hlášení do systému INTRASTAT.

Komu je určeno

Kurz je určen pracovníkům obchodních oddělení, kteří zpracovávají hlášení INTRASTATu, celním deklarantům a podnikatelům.

Obsah

  • Definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění.
  • Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT, základní pojmy.
  • Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT.
  • Vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního ochodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.).
  • Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží.
  • Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT.
  • Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT.
  • Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT. 
  • Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací.
  • Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH

  Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

Metody výuky

Výklad s diskusí, praktická cvičení.

Nabízíme možnost připravit kurzy a semináře s problematikou INTRASTATu nebo s celní problematikou pro vaši firmu na zakázku! I

Využijte naše více než dvacetileté zkušenosti se vzděláváním celních deklarantů a tým špičkových lektorů!  V případě zájmu nás kontaktujte!

Kód kurzu:

2018801

Termín konání:

09.04.2018

Kód kurzu:

2018809

Termín konání:

04.06.2018

Harmonogram:

Prezence 9:30, výuka 10:00 - 14:00

Místo konání:

Praha

Cena:

2400,- Kč

(+ DPH v zákonné výši)

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů:

INCOTERMS 2010

Minimum celního deklaranta