INCOTERMS 2020

odborný seminář

Jednodenní seminář se zaměřením na praktické využití dodacích doložek INCOTERMS 2020.

V případě nepříznivé epidemické situace se může seminář konat on-line. V takovém případě podklady pro seminář obdržíte e-lektronicky, rovněž tak odkaz pro připojení na platformě YouTube.

Co se naučíte

  • Seznámíte se se zněním jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2020 včetně vymezení hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2010.
  • Naučíte se správně používat dodací doložky INCOTERMS 2020 v praxi a identifikovat obchodně-právní rizika při jejich použití.

Komu je určeno

Seminář je určen pracovníkům obchodních oddělení, kteří zajišťují zahraničněobchodní operace,  logistických a ekonomických útvarů, celním deklarantům,  dovozcům a vývozcům zboží, podnikatelům 

Obsah

  - vývoj Pravidel Incoterms  a důvody pro revize Pravidel

  - co je nové v Pravidlech Incoterms 2020 obecně

  - jednotlivá Pravidla v detailech, změny a úpravy

  - vztah Pravidel Incoterms k dalším náležitostem kupní smlouvy

   (platba za zboží, celní odbavení, přeprava)

  - praktické příklady, dotazy

Metody výuky

Výklad, praktické příklady.

Seminář vede:

Ing. Petr Rožek, Ph.D., poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL

Připravujeme ve spolupráci s Mezinárodní obchodní komorou v ČR

Termín konání:

Termín bude upřesněn.

Harmonogram:

Prezence od 8:30 hod., výuka 9:00- 16:00 hod.

Místo konání:

Učebna SEMIS, ulice 5. května 9, 140 00 Praha 4

mapa

Cena:

2900,- Kč

(+ 21 % DPH) 

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů:

Minimum celního deklaranta