INCOTERMS 2020

Odborný seminář - novinka!

Jednodenní seminář se zaměřením na praktické využití nových dodacích doložek INCOTERMS 2020. 

Co se naučíte

  • Seznámíte se se změnami u jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2020 včetně vymezení hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2010.
  • Naučíte se správně používat dodací doložky INCOTERMS 2020 v praxi a identifikovat obchodně-právní rizika při jejich použití.

Komu je určeno

Kurz je určen pracovníkům obchodních oddělení, kteří zajišťují zahraničněobchodní operace,  logistických a ekonomických útvarů, celním deklarantům,  dovozcům a vývozcům zboží, podnikatelům 

Obsah

  - vývoj Pravidel Incoterms  a důvody pro revize Pravidel

  - co je nové v Pravidlech Incoterms 2020 obecně

  - jednotlivá Pravidla v detailech, změny a úpravy

  - vztah Pravidel Incoterms k dalším náležitostem kupní smlouvy

   (platba za zboží, celní odbavení, přeprava)

  - dotazy, diskuze, praktické příklady

Metody výuky

Výklad s diskusí, praktické příklady.

Seminář vede:

Ing. Petr Rožek, Ph.D., poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL

Připravujeme ve spolupráci s Mezinárodní obchodní komorou v ČR

Termín konání:

Termín bude upřesněn.

Harmonogram:

Prezence od 8:30, výuka 9:00 - 14:30

Místo konání:

Učebna SEMIS, ulice 5. května 9, 140 00 Praha 4

mapa

Cena:

2800,- Kč

(+ DPH v zákonné výši) 

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů:

Minimum celního deklaranta