INCOTERMS 2010

Odborný seminář

Jednodenní seminář se zaměřením na praktické využití dodacích doložek INCOTERMS 2010. 

Co se naučíte

  • Seznámíte se s jednotlivými dodacími doložkami INCOTERMS 2010 včetně vymezení hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2000.
  • Naučíte se správně používat dodací doložky INCOTERMS 2010 a identifikovat obchodně-právní rizika při jejich použití.

Komu je určeno

Kurz je určen pracovníkům obchodních oddělení, kteří zajišťují zahraničneobchodní operace,  logistických a ekonomických útvarů, celním deklarantům,  dovozcům a vývozcům zboží, podnikatelům 

Obsah

  Incoterms 2010 – Pravidla ICC pro výklad obchodních podmínek

  • Pravidla ICC - Incoterms 2010 – hlavní charakteristika doložek.
  • Postavení Incoterms 2010 v kupní smlouvě, kupní smlouva versus další smlouvy vyplývající z kupní smlouvy.
  • Různá místa dodání, místo dodání versus místo určení.
  • Dělba rizik mezi prodávajícím a kupujícím.

   

  Realizace Incoterms 2010 v dopravě a v pojištění zásilek

  • Realizace Incoterms 2010 v dopravě a v pojištění zásilek; hlavní předsudky               a omyly v denní praxi obecně.
  • Jednotlivé doložky Incoterms 2010 v českém prostředí: vývoz a dovoz, tuzemský obchod.
  • Vhodné doložky v relaci na použitý druh přepravy, zvláštnosti multimodálních a sběrných přeprav.
  • Incoterms 2010 – celní náležitosti.

   

  Incoterms 2010 a platební podmínky

  • Vztah Incoterms 2010 k platebním podmínkám.
  • Incoterms 2010 a dokumentární akreditivy – na co si dát pozor.

Metody výuky

Výklad s diskusí, praktické příklady.

Seminář vede:

Ing. Petr Rožek, Ph.D., poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL

Kód kurzu:

201904

Termín konání:

15.02.2019

Harmonogram:

Prezence 8:30, výuka 9:00 - 16:00

Místo konání:

Učebna INSTAND, ulice 5. května 9, 140 00 Praha 4

Cena:

2800,- Kč

(+ DPH v zákonné výši) 

Přihlaste se do 20.12.2018 a získejte slevu 10%! (Podmínkou je úhrada kurzovného do 30.12. 2018)

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů: