Elektronické celní řízení - nové postupy a eCommerce

odborný seminář

Jednodenní seminář zaměřený na možnosti využívání elektronického celního řízení a jeho změny platné od 3.5.2021 a 1.7.2021, dále na autentizaci a autorizaci vůči evropským portálům, na dopady do současných postupů a problematiku eCommerce.

 

Co se naučíte

  • Dozvíte se o nových postupech v oblasti migrace na evropské centrální autentizační a autorizační řešení
  • Prakticky se seznámíte s registrací a způsobem autentizace a autorizace do EU aplikací.
  • Získáte přehled o současných webových aplikacích sloužících k celnímu řízení a o rozdílném způsobu autentizace a autorizace
  • Seznámíte se s legislativními změnami v oblasti celního řízení od 1.7.2021, změnami v limitech pro osvobození od daně a osvobození od cla
  • Seznámíte se s novým typem celního prohlášení s tzv. super redukovaným datasetem (SRDS)
  • Získáte informace o dopadech eCommerce balíčku do elektronického celního řízení pro právnické i fyzické osoby

Komu je určeno

Celním deklarantům, pracovníkům obchodních oddělení, podnikatelům           a všem zájemcům o celní problematiku.

Obsah

  Změny v oblasti autentizace a autorizace

  • EU Customs Trader Portál (BTI, AEO, INF, REX, COPIS) a EU Trader Portál Customs Decisions - migrace na evropské centrální autentizační a autorizační řešení – Uniform User Management and Digital Signatures (UUMDS) – nový postup od 03.05.2021
  • Praktická ukázka registrace Ekonomických operátorů a Celních zástupců do výše uvedených EU aplikací
  • Praktická ukázka způsobu autentizace a autorizace do těchto EU aplikací
  • Seznámení se současným rozdělením webových aplikací, které slouží k celnímu řízení a seznámení s rozdílným způsobem autentizace a autorizace
  • eCommerce
  • Legislativa - dne 01.07.2021 bude u Celní správy České republiky provedena změna v oblasti celního řízení, která souvisí s dopadem směrnice Rady (EU) 2017/2455 a zrušením osvobození od DPH při dovozu zboží u zásilek v hodnotě do 22 EUR (eCommerce). Dojde tak k zavedení dvou speciálních režimů (IOSS a SA) pro správu daně u zásilek zboží do 150 EUR ze třetích zemí, které jsou a dále budou předmětem obchodu
  • Seznámení se s limity pro osvobození od daně a osvobození od cla (22 EUR/ 150 EUR) a souvisejícími změnami
  • Informace o novém typu celního prohlášení s tzv. super redukovaným datasetem (SRDS)
  • Základní informace o propojení se systémem správce daně prostřednictvím jednoho správního místa („IOSS – Import One Stop Shop“)
  • Informace o dopadech eCommerce balíčku do elektronického celního řízení pro právnické osoby (eDovoz a realizace speciálního režimu „SA – Special Arrangements“)
  • Informace o dopadech eCommerce balíčku pro fyzické osoby - způsob celního řízení s využitím webové aplikace eCeP, která umožní dovozci (konečnému spotřebiteli/občanovi, jednajícímu vlastním jménem ve vlastní prospěch), podat celní prohlášení se super redukovaným datasetem (s autentizací a autorizací prostřednictvím Portálu občana ČR, popřípadě cPortálu Celní správy ČR)

Metody výuky

Výklad, praktické ukázky a cvičení, diskuse.

Termín konání:

Termín bude upřesněn.

Harmonogram:

Prezence od 8:30, výuka 9:00 - 16:00

Místo konání:

Učebna SEMIS, ulice 5. května 9, 140 00 Praha 4

mapa

Cena:

2900,- Kč

(+ DPH v zákonné výši 21%) 

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Seminář vede: Mgr. Tomáš Sikora, poradce a lektor v oblasti eCustoms

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů:

Minimum celního deklaranta

Doprava v mezinárodním obchodě