Daně při dovozu a vývozu

odborný seminář

Odborný seminář je zaměřen na problematiku daní v souvislosti s dovozem a vývozem mimo EU i intrakomunitárním obchodem v rámci EU a na souvislosti s celním řízením. Pozornost je věnována také možným rizikům v této oblasti a jak jim předcházet.

Co se naučíte

  V rámci semináře budou vysvětleny systém daní a faktory ovlivňující výši cla v dovozu, a to jak u běžného volného oběhu, tak i u zvláštních režimů a  specifické oblasti jakou je svobodné pásmo, včetně změn, které přinesly nové celní předpisy.  Následovat bude oblast daní ve vývozních režimech a intrakomunitárním obchodu a spotřební daně. Na semináři budou uvedeny také příklady z praxe, upozornění na některé typy podvodů v oblasti daní, problematika specifických a strategických surovin.

Komu je určeno

Kurz je určen těm, kteří chtějí porozumět problematice daní při vývozu a dovozu - zejména pracovníkům zahraničního obchodu, celním deklarantům, ale i manažerům a podnikatelům.

Obsah

  • Faktory ovlivňující výši cla
  • Daň z přidané hodnoty v dovozu – volný oběh i zvláštní režimy včetně svobodného pásma
  • Daň z přidané hodnoty při vývozu a intrakomunitárním obchodu
  • Spotřební daně v dovozu a intrakomunitárním obchodu
  • Příklady z praxe, podvody v oblasti daní

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskusí

Nabízíme možnost připravit kurzy a semináře s celní problematikou pro vaši firmu na zakázku!

Využijte naše více než dvacetileté zkušenosti se vzděláváním celních deklarantů a tým špičkových lektorů!  V případě zájmu nás kontaktujte!

Termín konání:

Termín bude upřesněn.

Harmonogram:

Prezence účastníků od 8:30 hod., výuka 9:00 - 15:30 hod.

Místo konání:

SEMIS spol. s r.o. - Na Strži 10, 142 00 Praha 4 - Krč

Cena:

2400,- Kč

(+ DPH v zákonné výši)

First Minute - sleva 15%! Přihlaste se na kurzy z nabídky pro rok 2018 do 24.12.2017 za výhodnou cenu! Podmínkou je uhrazení ceny kurzovného do 30.12.2017.

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz