Celní sazebník pro pokročilé - stroje, dopravní prostředky a přístroje

odborný seminář

Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží, ze kterého vychází i společný celní sazebník EU je využíván pro celní, statistické i daňové účely. Cílem semináře je rozšířit znalost pravidel celní klasifikace zboží v oblasti strojů, dopravních prostředků a přístrojů. Sazební zařazení je klíčovou podmínkou pro správné uplatnění celních sazeb a ostatních opatření a také pro snížení rizika doměření cla a dalších poplatků a penále.

 

Co se naučíte

  Účastníci semináře rozšíří své znalosti celního zařazení zboží jako jsou stroje, dopravní prostředky a přístroje a využívání celního sazebníku v praxi, naučí se efektivně využívat závazné informace a nezávazná stanoviska o sazebním zařazení zboží, využívat zdarma dostupné internetové a jiné veřejné zdroje informací z dané problematiky. Účastníci mohou také konzultovat příklady ze své praxe.

Komu je určeno

Seminář je určen pracovníkům na všech úrovních ve společnostech obchodujících se zeměmi EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se setkávají s celním sazebníkem EU a potřebují si zaktualizovat či zdokonalit své vědomosti týkající se zařazování zboží v oblasti strojů, dopravních prostředků a přístrojů.

Předpokládáme, že účastníci semináře mají základní znalosti Harmonizovaného systému a práce s celním sazebníkem.         

 

Obsah

  Rozsah a struktura třídy XVI (kapitoly 84 a 85)                                          Stroje, přístroje a mechanická zařízení, elektrická zařízení, jejich části a součásti, přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, videa a televizního obrazu, části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům.

  Rozsah a struktura třídy XVII (kapitoly 86, 87, 88 a 89)                              Kolejová vozidla všech typů, ostatní silniční vozidla, letadla a plavidla.

  Rozsah a struktura třídy XVIII (kapitoly 90 a 91)                                          Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické měřící, kontrolní nebo přesné, lékařské a chirurgické, hodiny a hodinky, včetně inteligentních a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů.

  Metodika zařazování částí, součástí a příslušenství uvedeného zboží

  Aktuální konkrétní problematické případy sazebního zařazení na národní úrovni, rozjednané případy na úrovni Evropské unie a WCO

Metody výuky

Výklad, praktické cvičení a praktické příklady.

 

Seminář vede Mgr. Petr Toman, specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství na GŘ cel, člen expertního týmu EU,  zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi a Světové celní organizaci, autor a spoluautor předpisů upravujících danou problematiku na národní úrovni.

Využijte naše třicetileté zkušenosti v oblasti vzdělávání. Nabízíme možnost připravit s našim týmem špičkových lektorů kurzy a semináře pro vaši firmu na zakázku. V případě zájmu nás kontaktujte!

Termín konání:

Termín bude upřesněn.

Harmonogram:

Výuka 9:00 - 16:00 hod., přestávka na oběd 12:00-13:00 hod.

Místo konání:

Učebna SEMIS, ulice 5. května 9, 140 00 Praha 4

Cena:

2900,- Kč

(+ 21 % DPH)

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Stejskalová

Telefon:

603 588 866

E-mail:

info@semis.cz

Doporučujeme z nabídky naššich vzdělávacích programů:

Celní deklarant

Celní preference a původ zboží